Quote: Kalugod-lugod ang proseso ng pagsusulat

“Hindi rin importante sa akin ang makasulat ng maganda, ng isang akdang obra-maestra o kahanga-hanga. Sa akin, mas mahalaga, mas kalugod-lugod hindi lamang ang produkto ng pagkatha, ang akda, kundi ang mismong proseso ng pagsusulat.” (Rene O. Villanueva)

Advertisements

Comment on this post

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s